Про нас

Мета громадської організації “Добрі долоні”

Головною метою громадської організації “Добрі долоні” є задоволення потреб і захист інтересів своїх членів в правових, соціальних, гуманітарних та інших сферах життєдіяльності, сприяння подальшому розповсюдженню волонтерського руху та створення недержавного механізму взаємодопомоги членам громадської організації, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують допомоги фахівців, та обміну інформацією з найважливіших питань соціального буття, задоволення та захист законних творчих, спортивних, соціальних, економічних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів, підвищення їх громадської активності та суспільної захищеності; здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, політичних творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів громадян України, громадян інших держав, осіб, що потребують такого захисту на території України, за її межами. 

Основними напрями діяльності громадської організації “Добрі долоні” є:

 • сприяння та допомога членам громадської організації, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • сприяння, допомога внутрішньопереміщеним особам, особам, що постраждали внаслідок агресії РФ, соціально незахищеним верствам населення – пенсіонерам, особам із інвалідністю, багатодітним родинам, сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах внаслідок хвороби або смерті годувальника, іншим особам;
 • консультації з попередження виникнення складних життєвих обставин;
 • консультації та створення умов для самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають;
 • забезпечення своїх членів різноманітною допомогою, зокрема, соціально-побутові захист та підтримка (у тому числі, забезпечення продуктами харчування, інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, консультування з ведення домашнього бюджету, консультації з питань кредитування тощо);
 • психологічні підтримка (зокрема, надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, поради з питань шлюбу та сім’ї, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад);
 • соціально-педагогічне забезпечення та захист – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивнооздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;
 • консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, оздоровчих заходів, працетерапія);
 • юридичний захист (у тому числі, надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів членів громадської організації, які перебувають у складних життєвих обставинах, оформлення юридичних документів, представництво прав та інтересів особи в органах державної влади та місцевого самоврядування, інша правова допомога тощо);
 • допомога з працевлаштування;
 • інформаційна підтримка (зокрема, пошук та надання будь-якої інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації);
 • надання соціальної допомоги членам громадської організації, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • діяльність із надання допомоги жертвам стихійного лиха, біженцям, іммігрантам тощо, у т.ч. надання їм тимчасового житла;
 • сприяння створенню денних закладів для бездомних та інших соціально незахищених груп осіб;
 • співпраця з благодійними організаціями, фондами тощо;
 • всіляка підтримка волонтерського руху, співпраця з волонтерами з метою вирішення проблем членів громадської організації;
 • налагодження співпраці з органами влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими суб’єктами;
 • сприяння популяризації цінностей правової держави та громадянського суспільства, зокрема, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина серед населення.